CROADES

Creació d'un espectacle propi

En aquest Laboratori els alumnes realitzaran un treball d’investigació al voltant d’un concepte decidit per l’equip pedagògic. Els educadors faran l’acompanyament del grup a la creació d’un espectacle propi. Els objectius principals d’aquest curs estaran centrats en : fer una investigació de camp sobre el concepte , elaborar una dramatúrgia d’una peça teatral que contingui totes les disciplines treballades en el centre i interpretar-la des del rol que decideixin els integrants del grup.